Badania ultrasonograficzne narządów szyi wykonuje się w pozycji leżącej – na plecach, zalecając odgięcie głowy do tyłu. Czas trwania badania ultrasonograficznego tarczycy oraz badania dopplerowskiego tętnic szyjnych i kręgowych wynosi ok. 10-15 min. (w zależności od warunków anatomicznych).

U wszystkich chorych podczas badania tętnic szyjnych ocenia się:

  • wygląd kompleksu błony wewnętrznej środkowej /ITM /- dokonując pomiarów jego grubości;
  • lokalizacje i echogeniczność zmian miażdżycowych oraz ich znaczenie hemodynamiczne – dokonuje się pomiaru prędkości przepływów krwi we wszystkich uwidocznionych tętnicach.

Liczne badania potwierdzają fakt zwiększonej zapadalności na zawał serca i udar niedokrwienny mózgu u ludzi ze zwiększoną grubością kompleksu IMT tętnicy szyjnej wspólnej i wewnętrznej. Ponadto stwierdzono ścisłe zależności pomiędzy grubością kompleksu a szeregiem czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Tradycyjne czynniki ryzyka, takie jak płeć męska, starzenie się, nadwaga, podwyższone ciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu we krwi, cukrzyca i oporność na insulinę oraz palenie tytoniu wykazują dodatnią korelację z kompleksem IMT. Pamiętać należy, iż wczesne zmiany miażdżycowe obserwowane w świetle tętnic obwodowych, a szczególnie w tętnicach szyjnych, stanowią odzwierciedlenie uogólnionej miażdżycy, a za pomocą badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych można zarówno monitorować progresje tych zmian miażdżycowych, jak i oceniać skuteczność leków podawanych w jej leczeniu.

Wskazania:

  • bóle głowy,
  • zawroty głowy,
  • przebyty udar i zespoły niedokrwienia mózgu,
  • miażdżyca,
  • ocena ryzyka sercowo-naczyniowego.