USG węzłów chłonnychUltrasonografia jest bardzo dobrą, skuteczną i łatwo dostępną metodą diagnostyczną pozwalającą oceniać charakter węzłów chłonnych. W badaniu tym możemy ocenić węzły chłonne podżuchwowe, potyliczne, okolicy szyjnej, nadobojczykowe, podobojczykowe, pachowe, pachwinowe oraz węzły chłonne okolicy zaotrzewnowej (czyli przestrzeni położonej poniżej przepony, wzdłuż aorty, do przodu od kręgosłupa). Podczas badania lekarz określa wielkość, budowę i kształt oraz  – dzięki technice dopplerowskiej -  przepływ krwi w węźle chłonnym. Dzięki tej anatomicznej i czynnościowej ocenie można z dużą skutecznością określić charakter węzłów chłonnych (nowotworowy lub odczynowy). Należy pamiętać, że węzły chłonne ulegają powiększeniu w przebiegu infekcji bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych a także w chorobach nowotworowych.

Wskazania do wykonania badania:

  1. Badanie należy wykonać w przypadku powiększenia się węzłów lub ich bolesności

Przygotowanie do wykonania badania: nie wymaga  przygotowania.

Badanie USG węzłów chłonnych Warszawa

Badanie USG tarczycy WarszawaBadanie USG jamy brzusznej Warszawa