Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chirurgii naczyniowej, ogólnej, angiologii, transplantologii klinicznej i medycyny sportowej. Kierownik Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Lekarz Polskiej Kadry Narodowej Triathlonu.  Członek i Recenzent Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Phlebology and Lymphology. Czterokrotny finalista konkursu „Złoty Skalpel" na Wybitnego Innowatora w Polskiej Ochronie Zdrowia.  Zwycięzca w konkursie Instytutu Aterotrombozy pt. „Aterotromboza w codziennej praktyce klinicznej". Autor Patentu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego sposobu konserwacji przeszczepianych narządów i zbiornika do ich przechowywania w czasie przeszczepu. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych. Uczestnik certyfikowanych kursów z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej tętnic i żył, skleroterapii i kompresjoterapii oraz chirurgii endowaskularnej. Liczne staże w kraju i zagranicą.

Osobiście wykonuje badania USG Dopplerowskie !

 

 

Więcej informacji: 22 295 21 61

Zapisz